براي استفاده از اين امكان كافي است كد زير را در بخش ويرايش قالب سايت يا وبلاگتان و در جايي كه مي خواهيد نمايش يابد، كپي كنيد.


كد همراه با پس زمينه تيره:

كد:

<script language="javascript" src="http://night-skin.com/fal/code.js"></script>

كد همراه با پس زمينه پيشفرض سايت يا وبلاگ شما:


كد:

<script language="javascript" src="http://night-skin.com/fal/code2.js"></script>