SABAورود

froum

http://01.music-persian.info/ftopicp-137990.html
http://01.music-persian.info/ftopicp-137990.html
http://01.music-persian.info/ftopicp-137990.html
http://01.music-persian.info/ftopicp-137990.html

مشاعره

شاطر

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
خواهم که تورا در بر بنشانم وبنشینم
تا آتش جانم را بنشینی وبنشانی
رهی معیری

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
تا تو با منی زمانه با من است
بخت وکام جاودانه با من است

تو بهار دلکشی ومن چو باغ
شور وشوق صد جوانه با من است
یاد دلنشینت ای جان
هر کجا روم روانه با من است

ناز نوشخند صبح اگر توراست
شور گریه ی شبانه با من است

برگ عیش وجام وچنگ اگر چه نیست
رقص و مستی وترانه با من است

گفتمش مراد من؟ به خنده گفت
لابه از تو و بهانه با من است

هر کسش گرفته دامن نیاز
ناز چشمش این میانه با من است

خواب نازت ای پری زسر پرید
شب خوشت که شب فسانه با من استهوشنگ ابتهاجتقدیم به داداش حامد گل

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
zemzeme نوشته است:
تا تو با منی زمانه با من است
بخت وکام جاودانه با من است

تو بهار دلکشی ومن چو باغ
شور وشوق صد جوانه با من است
یاد دلنشینت ای جان
هر کجا روم روانه با من است

ناز نوشخند صبح اگر توراست
شور گریه ی شبانه با من است

برگ عیش وجام وچنگ اگر چه نیست
رقص و مستی وترانه با من است

گفتمش مراد من؟ به خنده گفت
لابه از تو و بهانه با من است

هر کسش گرفته دامن نیاز
ناز چشمش این میانه با من است

خواب نازت ای پری زسر پرید
شب خوشت که شب فسانه با من استهوشنگ ابتهاجتقدیم به داداش حامد گل


ممنون

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
zemzeme نوشته است:
خواهم که تورا در بر بنشانم وبنشینم
تا آتش جانم را بنشینی وبنشانی
رهی معیری


یارب این نو گل خندان که سپردی به منش / می سپارم به تو از چشم حسود چمنش

منم همچنان از حافظ میگم

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد
فریبنده زاد وفریبا بمیرد

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
در لحظه‌ی تحویل و دگر گشتن سال
با سبزه و تُنگِ ماهی و آبِ زلال
بر بوی گلی که بشکفد از تو مرا
مانند نسیم، می پَرَم، بی پرو بال.

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است واز پی دیدن او دادن جان کار من است
حافظ

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
تو چیستی که من اینگونه بی تو بیتابم
که شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
می نوش که عمر جاودانی این است
خود حاصل از ایام جوانی این است
هنگام گل و باده و یاران سر مست
خوش باش دمی که زندگانی این است

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
تورا من زهر شیرین خوانم ای عشق

که نامی خوشتر از اینت ندانم

وگر هر لحظه رنگی تازه گیری

به غیر از زهر شیرینت نخوانم

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
من همان قاب تهی خسته و بی تصویرم
که برای تو و تصویر دلت می میرم

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
من در آن لحظه که چشم تو به من مینگرد
برگ خشکیده ی ایمان را
در پنجه ی باد
رقص شیطانی خواهش را
در آتش سبز
اهتزاز ابدیت را میبینم

فریدون مشیری

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
ما که اکنون این چنین از چشم خلق افتاده ایم
روزگاری سر در آغوش نگاری داشتیم

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
من منتظرت شدم ولی در نزدی
بر زخم دلم گل معطر نزدی
گفتی که اگر شود می آیم اما
مرد این دل وآخرش به او سر نزدی

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر
کز اب هفت بحر به یک موی تر شوی

descriptionرد: مشاعره

more_horiz

یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم
با نغمه های غلغش اندر گلو ببست

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
تو را با غیر میبینم صدایم در نمی آید
دلم می سوزد وکاری ز دستم بر نمی آید

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
در کشور عشق هیچ کس رهبر نیست
هیچ شاهی به گدا سرور نیست

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
تو شمع انجمنی یک زبان ویک دل شو
خیال وکوشش پروانه بین وخندان شو
کمال دلبری وحسن درنظربازی است
به شیوه ی نظر از نادران دوران باش
خموش حافظ واز جور یار ناله مکن
تراکه گفت که درروی خوب حیران باش

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
دوستی ومهربریک عهد ویک میثاق بود
سایه ی معشوق اگرافتاد برعاشق چه شد
ما به او محتاج بودیم او به مامشتاق بود

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
دیدی ای دل که غم عشق دگر باره چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

حافظ

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
دلا چو غنچه شکایت زکار بسته مکن
که باد صبح نسیم گره گشا آورد

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
درد عشقی کشیدم که مپرس
زهر هجری چشیده ام که مپرس
حافظ

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان در چینم

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
چشم بیدار تو را دیدم و بیمار شدم

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
مطربا مجلس انس است غزل خوان وسرود
چند گویی که چنین رفت وچنان خواهد شد

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

حافظ

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
از زلف پریشان تو آشفته ترم من
در کوی تو آشفته چوبادسحرم من
باشد که بیاید ز گلستان تو بویی
عمری است که چون بادصبادربدرم من

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل
بنال بلبل بیدل که جای فریاد است

حافظ

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
تونیز باده بچنگ آروراه صحرا گیر
که مرغ نغمه سراساز خوش نوادارد

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
دوش در حلقه ی ما قصه ی گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسله ی موی تو بود

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
دارم امید بر این اشک چو باران که دگر
برق دولت که برفت از نظرم باز آید

حافظ

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
درین حیرت فلکها نیز دیریست/ که میگردند سرگردان دریغا


descriptionرد: مشاعره

more_horiz
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
درویش تو مده پندم آتش ز جهنم نیست
آنان که در او سوختند آتش ز جهان بردند

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
دل ماشکست کسی صدایش نشنید
آری دل مرد بی صدا میشکند

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
دامن دوست بصد خون دل افتاد به دست
بفسوسی که کند خصم رها نتوان کرد

descriptionرد: مشاعره

more_horiz
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد